29. února  2004  rubrika: Ranní slovo

Pokušení na poušti

Ježíš odmítá ďáblova pokušení - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ježíš odmítá ďáblova pokušeníFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Lukášovo evangelium 4, 1-13
Host pořadu: Jan Sokol

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 

Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem." 

Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." 

Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ,andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili' a ,na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého." 

Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. 

 

 

Pokušení na poušti. Biblický text: Lukášovo evangelium 4, 1-13. Host pořadu: Jan Sokol.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas