12. října  2008  rubrika: Ranní slovo

Podobenství o hostině

Král vítá svatební hosty - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Král vítá svatební hostyFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Matouš 22, 1-14
Host pořadu: Vojtěch Soudský

A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: 

"S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: 

,Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' 

Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. 

Potom řekl svým služebníkům: ,Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.' 

Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. 

 

Podobenství o hostině. Biblický text: Matouš 22, 1-14. Host pořadu: Vojtěch Soudský.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas