30. listopadu  2003  rubrika: Ranní slovo

Hospodin - naše spravedlnost

Biblický text: Jeremjáš 33, 14-16
Host pořadu: Martin Prudký

"Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ,Hospodin - naše spravedlnost.' 

 

Hospodin - naše spravedlnost. Biblický text: Jeremjáš 33, 14-16. Host pořadu: Martin Prudký.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas