1. března  2009 v 7::5  rubrika: Ranní slovo

Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy

Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhyFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Genesis 9, 8-17
Host pořadu: biblista Martin Prudký

Bůh řekl Noemu a jeho synům: "Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi." 

Dále Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi." 

Řekl pak Bůh Noemu: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi." 

 

Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy. Biblický text: Genesis 9, 8-17. Host pořadu: biblista Martin Prudký.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas