19. dubna  2009 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

O jistotách křesťanů

A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víraFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: 1. Janova 5,1-13
Host pořadu: religionista Pavel Hošek

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví - Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 

Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

 

O jistotách křesťanů. Biblický text: 1. Janova 5,1-13. Host pořadu: religionista Pavel Hošek.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas