17. května  2009 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Chvála Hospodina

Biblický text: Žalm 98
Host pořadu: Jiří Beneš, vedoucí katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí,
svou svatou paží! 

Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele. 

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,
pějte Hospodinu žalmy při citeře,
při citeře nechť zazvučí žalmy;
s doprovodem trub a polnic
hlaholte před Hospodinem Králem! 

Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,
svět i ti, kdo na něm sídlí,
dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory
vstříc Hospodinu, že přichází,
aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě
a národy podle práva. 

 

Chvála Hospodina. Biblický text: Žalm 98. Hostem Petra Vaďury je Jiří Beneš, vedoucí katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas