19. července  2009  rubrika: Ranní slovo

O zbožnosti (repríza)

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Ozeáš 6, 1-7
Host pořadu: Ladislav Heryán ze Salesiánského střediska v Praze-Kobylisích.

"Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, který svlažuje zemi." 

Co mám s tebou dělat Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. 

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu, ve všem se vůči mně zachovali věrolomně. 

 

O zbožnosti. Biblický text: Ozeáš 6, 1-7. Hostem Petra Vaďury je Ladislav Heryán ze Salesiánského střediska v Praze-Kobylisích.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas