3. ledna  2010 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Modlitba apoštola Pavla

Biblický text: Efezským 1,15-19
Host pořadu: Biblistka Doc. Mireia Ryšková

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 

 

Modlitba apoštola Pavla. Biblický text: Efezským 1,15-19. Hostem Petra Vaďury je biblistka doc. Mireia Ryšková.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas