14. února  2010 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Požehnání a zlořečení

Biblický text: Jeremjáš 17,5-8
Host pořadu: starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ 

 

Požehnání a zlořečení. Biblický text: Jeremiáš 17,5-8. Hostem Petra Vaďury je starozákonník doc. Petr. Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Prameny a proudy  |  Stanice: ČRo Vltava
Čas vysílání: neděle 16:00  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas