14. listopadu  2010 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Zpívejte Hospodinu píseň novou

Biblický text: Žalm 98
Host pořadu: Docent Petr Chalupa z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!  

Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele.  

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,
pějte Hospodinu žalmy při citaře,
při citaře nechť zazvučí žalmy;
s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!  

Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,
svět i ti, kdo na něm sídlí,
dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu,
že přichází, aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. 

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou. Biblický text: Žalm 98. Hostem Petra Vaďury je docent Petr Chalupa z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas