19. prosince  2010 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Narození Ježíše Nazaretského

Biblický text: Matouš 1,18-24
Host pořadu: Dominikán Vojtěch Soudský

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:  

"Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."  

Josefovi se ve snu zjevil anděl - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Josefovi se ve snu zjevil andělFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.  

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 

 

Narození Ježíše Nazaretského. Biblický text: Matouš 1,18-24. Hostem Petra Vaďury je dominikán Vojtěch Soudský.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas