9. ledna  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Moc a působnost Hospodina hlasu

Hospodinův hlas burácí nad vodami (Ž 29,3) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Hospodinův hlas burácí nad vodami (Ž 29,3)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Žalm 29
Host pořadu: Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Žalm Davidův.
Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. 

Hospodinův hlas burácí nad vodami,
zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.
Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.
Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.
Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce. 

Hospodinův hlas křeše plameny ohně.
Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.
Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!" 

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.
Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. 

 

Moc a působnost Hospodina hlasu. Biblický text: Žalm 29. Hostem Petra Vaďury je Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas