17. dubna  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Kristův vzor

Ježíš nese kříž - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ježíš nese křížFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Filipským 2,1-13 (Český studijní překlad)
Host pořadu: religionista Ivan Štampach, docent Pardubické univerzity

Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte z řevnivosti ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním přednostem, nýbrž každý i přednostem těch druhých. 

Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. 

Ačkoli byl v podobě Boží, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal ve způsobu člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a daroval mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. 

Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. 

 

Kristův vzor. Biblický text: Filipským 2,1-13. Hostem Petra Vaďury je religionista Ivan Štampach, docent Pardubické univerzity.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas