15. května  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Pojednání o ochotě vzít na sebe utrpení

Když mu spílali, neodplácel spíláním... (1Pt 2,23) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Když mu spílali, neodplácel spíláním... (1Pt 2,23)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: 1. Petrova 2,11 – 25
Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Milovaní, prosím vás jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši; veďte dobrý život mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky, a oslavili Boha v den navštívení. Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. 

Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Sluhové, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 

On `se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech´. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 

 

Pojednání o ochotě vzít na sebe utrpení. Biblický text: 1. Petrova 2,11 – 25. Hostem Petra Vaďury je Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas