29. května  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé

Buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky (1Pt 3,8) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky (1Pt 3,8)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: 1. Petrova 3,8-18
Host pořadu: Miloš Rejchrt

A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. Neboť `kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov, ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj; neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo.´ A kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?  

Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Jejich hrozeb se nebojte ani nelekejte, ale Pána, Krista, posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte, avšak s tichostí a s bázní, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince.  

Neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. 

 

Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé. Biblický text: 1. Petrova 3,8-18. Hostem Petra Vaďury je evangelický farář Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas