23. října  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Nabytí moudrosti

Otec učí syna moudrosti - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Otec učí syna moudrostiFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Přísloví 4,1-19
Host pořadu: Religionista docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti.
Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte:
Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce,
on mě vyučoval, říkával mi: 

"Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ.
Získej moudrost, získej rozumnost.
Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.
Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá.
Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let.
Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.
Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopýtneš.
Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. 

Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.
Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál.
Neusnou, když nespáchají něco zlého,
o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu.
Chlebem svévole se živí, vínem násilí se napájejí.
Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou.“ 

 

Nabytí moudrosti. Biblický text: Přísloví 4,1-19. Hostem Petra Vaďury je religionista docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas