16. října  2011 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Pomazaný Mesiáš

Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. (Iz 45,13) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. (Iz 45,13)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Izajáš 45,1-7.13
Host pořadu: prorektor Karlovy Univerzity, docent Evangelické teologické fakulty Martin Prudký

Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. 

Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." 

Já jsem jej vzbudil ke spravedlnosti a napřímím všechny jeho cesty. On zbuduje moje město, propustí mé přesídlence bez placení, bez úplatku," praví Hospodin zástupů. 

 

Pomazaný Mesiáš. Biblický text: Izajáš 45,1-7.13. Hostem Petra Vaďury je prorektor Karlovy Univerzity, docent Evangelické teologické fakulty Martin Prudký

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas