6. dubna  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není“

Silák - Foto:  Comstock Images

SilákFoto:  Comstock Images

Biblický text: Žalm 14;
Host pořadu: Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické

Pro předního zpěváka, Davidův. 

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“ Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. 

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. 

Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají,
že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh. 

Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště. 

Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje. 

 

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“ Biblický text: Žalm 14. Hostem Petra Vaďury je farář Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas