19. března  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha

Synagoga v Jičíně - Desatero nad aronem ha-kodeš - Foto: Jana Šustová

Synagoga v Jičíně - Desatero nad aronem ha-kodešFoto: Jana Šustová

Biblický text: Deuteronomium 4,23-31;
Host pořadu: prof. Martin Prudký, starozákonník působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 

Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi stáří; zvrhnete-li se však a uděláte si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, co ho uráží, beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni. 

Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin zavede, zbude jen malý počet. 

Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají. 

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. 

Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou. 

 

Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha. Biblický text: Deuteronomium 4,23-31. Host pořadu: Martin Prudký z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas