24. listopadu  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Dnes budeš se mnou v ráji

Ukřižování Krista. Freska z rumunského kláštera Polovragi. - Foto: Jana Šustová

Ukřižování Krista. Freska z rumunského kláštera Polovragi.Foto: Jana Šustová

Biblický text: Lukáš 23,32-43;
Host pořadu: Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Institutu ekumenických studií Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.  

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.  

Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."  

Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe."  

Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."  

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"  

Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."  

A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."  

Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

 

Dnes budeš se mnou v ráji. Biblický text: Lukáš 23,32-43. Hostem Petra Vaďury je salesián Ladislav Heryán

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas