20. prosince  2015 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dřevěný betlém. Vánoční výstava s názvem Lidová řemesla v Betlémské kapli 2015 - Foto: Jana Šustová

Dřevěný betlém. Vánoční výstava s názvem Lidová řemesla v Betlémské kapli 2015Foto: Jana Šustová

Biblický text: Lukášovo evangelium 2,8-14;
Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: 

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 

„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Biblický text: Lukášovo evangelium 2,8-14. Hostem Petra Vaďury je doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas