21. září  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Dopomoz mi, Hospodine, k právu

Váhy jsou symbolem spravedlnosti. Ilustrační foto - Foto: Free Digital Photos, Renjith Krishnan

Váhy jsou symbolem spravedlnosti. Ilustrační fotoFoto: Free Digital Photos, Renjith Krishnan

Biblický text: Žalm 26;
Host pořadu: doc. Jiří Beneš, biblista z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Davidův. 

Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.
Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce! 

Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.
Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.
Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu. 

Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine,
aby bylo slyšet hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. 

Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.
Nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají,
kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků. 

Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou!
Moje noha stojí na rovině, v shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. 

Pořad ke stažení najdete zde. 

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas