30. prosince  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě naslouchá učení zákoníků a sám je vyučuje. Napravo jsou zobrazeni jeho rodiče, kteří ho hledají. Autor: Sestra Mercédes OSB - Foto:  Abbaye Notre Dame des Neiges

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě naslouchá učení zákoníků a sám je vyučuje. Napravo jsou zobrazeni jeho rodiče, kteří ho hledají. Autor: Sestra Mercédes OSBFoto:  Abbaye Notre Dame des Neiges

Biblický text: Lukášovo evangelium 2,41-52;
Host pořadu: Ladislav Heryán, teolog a salesián

Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.  

A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.  

Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.  

Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali."  

On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"  

Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. 

 

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě. Biblický text: Lukášovo evangelium 2,41-52. Host pořadu: Ladislav Heryán, teolog a salesián.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas