28. září  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Ž 27,1) - Foto: Jana Šustová

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Ž 27,1)Foto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 27;
Host pořadu: Daniel Ženatý

Davidův.  

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? 

Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.  

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.  

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.  

Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.  

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!  

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.  

Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.  

I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.  

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.  

Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší.  

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!  

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! 

Pořad ke stažení najdete zde. 

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas