1. listopadu  2015 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Hospodina miluji; on slyší můj hlas

Modlitba - Foto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

ModlitbaFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Biblický text: Žalm 116;
Host pořadu: Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho.
Po všechny své dny chci k němu volat. 

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! 

Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. 

Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. 

Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. 

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 

Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. 

Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice.
Ty jsi mi rozvázal pouta.
Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. 

Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu.
Haleluja. 

 

Hospodina miluji; on slyší můj hlas. Biblický text: Žalm 116. Hostem Petra Vaďury je farář Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas