26. května  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů (Žalm 8,4) - Foto: Jana Šustová

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů (Žalm 8,4)Foto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 8;
Host pořadu: kazatel Miloš Rejchrt

Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův. 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: 

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. 

Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 

 

Hospodině, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Biblický text: Žalm 8. Hostem Petra Vaďury je kazatel Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas