2. února  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Hospodine, přej sluchu mým slovům

Modlitba u Zdi nářků za každého počasí - Foto: Břetislav Tureček

Modlitba u Zdi nářků za každého počasíFoto: Břetislav Tureček

Biblický text: Žalm 5;
Host pořadu: Salesián Ladislav Heryán, který vyučuje biblistiku na Institutu ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také na Vyšší odborné škole sociální a pedagogické Jabok v Praze

Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův. 

Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. 

Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý nemůže být u tebe hostem,
tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,
do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. 

Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. 

Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. 

Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti.
Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě! 

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. 

Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. 

 

Hospodine, přej sluchu mým slovům. Biblický text: Žalm 5. Hostem Petra Vaďury je salesián Ladislav Heryán, který vyučuje biblistiku na Institutu ekumenických studií při ETF UK a také na Vyšší odborné škole sociální a pedagogické Jabok v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas