14. dubna  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin

Propast Macocha - Foto: Vladimír Dvořák

Propast MacochaFoto: Vladimír Dvořák

Biblický text: Žalm 30;
Host pořadu: salesián a biblista Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK

 

 

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Biblický text: Žalm 30. Hostem Petra Vaďury je salesián a biblista Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK.

Vložit na svůj web

Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův.  

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.  

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.  

V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se.  

K tobě, Hospodine, volám, tebe, Panovníku, prosím: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost?  

Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. 

 

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Biblický text: Žalm 30. Hostem Petra Vaďury je salesián a biblista Ladislav Heryán, který učí biblistiku na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické JABOK.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas