3. června  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření

Giotto di Bondone: Nanebevstoupení Páně. Capella degli Scrovegni (1303-1305), Padova, Itálie. - Foto:  Église catholique en France

Giotto di Bondone: Nanebevstoupení Páně. Capella degli Scrovegni (1303-1305), Padova, Itálie.Foto:  Église catholique en France

Biblický text: Markovo evangelium 16,14-20 (Ambrosiánský kalendář);
Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: 

"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." 

Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Biblický text: Markovo evangelium 16,14-20 (Ambrosiánský kalendář). Hostem Petra Vaďury je Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas