14. února  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu

Sycení hladových je jedním ze sedmi skutků milosrdenství. Vitráž v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha podle návrhu Karla Svolinského - Foto: Jana Šustová

Sycení hladových je jedním ze sedmi skutků milosrdenství. Vitráž v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha podle návrhu Karla SvolinskéhoFoto: Jana Šustová

Biblický text: 1 Janova 3,4-12;
Host pořadu: Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 

Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. 

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé. 

 

Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu. Biblický text: 1 Janova 3,4-12. Hostem Petra Vaďury je Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas