21. října  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem

Ježíš myje nohy svým učedníkům - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ježíš myje nohy svým učedníkůmFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Markovo evangelium 10,35-45
Host pořadu: Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: „Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.“ 

Řekl jim: „Co chcete, abych vám učinil?“ 

Odpověděli mu: „Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě.“ 

Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni kř¨tem, kterým já jsem křtěn?“ 

Odpověděli: „Můžeme.“  

Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena.“ 

Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: 

„Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 

 

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Biblický text: Markovo evangelium 10,35-45. Hostem Petra Vaďury je Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas