13. ledna  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Křest Páně

Místo na řece Jordán, kde byl pokřtěn Ježíš, dodnes slouží jako "křtitelnice" - Foto: Helena Černá

Místo na řece Jordán, kde byl pokřtěn Ježíš, dodnes slouží jako "křtitelnice"Foto: Helena Černá

Biblický text: Lukášovo evangelium 3,15-22;
Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.  

Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným."  

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.  

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." 

 

Křest Páně. Biblický text: Lukášovo evangelium 3,15-22. Hostem Petra Vaďury je Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas