8. září  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Kristova láska přesahuje každé poznání

Oltář v kostele Densuş. Na fresce za ním je vyobrazen Ježíš Kristus jako oběť - Foto: Jana Šustová

Oltář v kostele Densuş. Na fresce za ním je vyobrazen Ježíš Kristus jako oběťFoto: Jana Šustová

Biblický text: Efezským 3,13-21;
Host pořadu: Docent Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.  

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 

 

Kristova láska přesahuje každé poznání. Biblický text: Efezským 3,13-21. Hostem Petra Vaďury je docent Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas