8. května  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Láska nechť je bez přetvářky

Soucit - empatie - láska - vzájemnost - Foto: Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic

Soucit - empatie - láska - vzájemnostFoto: Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic

Biblický text: Římanům 12,9-21;
Host pořadu: Jan Sokol

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. 

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. 

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. 

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´ Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 

 

Láska nechť je bez přetvářky. Biblický text: Římanům 12,9-21. Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Sokol.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas