6. září  2015 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Lide můj, naslouchej učení mému

Biblický text: Žalm 78,1-8;
Host pořadu: Jiří Beneš

Poučující. Pro Asafa.
Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho,
otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.
Co jsme slýchali a o čem víme,
to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. 

Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech,
o mocných skutcích a divech, jež konal. 

Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům,
aby s tím seznamovali své syny,
aby o tom vědělo budoucí pokolení,
synové, kteří se zrodí. 

Ti to budou dále vyprávět svým synům,
aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali,
aby zachovávali vždy jeho přikázání,
a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení,
pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. 

 

Lide můj, naslouchej učení mému. Biblický text: Žalm 78,1-8. Hostem Petra Vaďury je Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas