21. června  2015 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Modlitba Otče náš

Alfons Mucha, Ornamentální kompozice k třetímu verši Otčenáše, 1899, akvarel - Foto:  © UPM

Alfons Mucha, Ornamentální kompozice k třetímu verši Otčenáše, 1899, akvarelFoto:  © UPM

Biblický text: Matoušovo evangelium 6,7-15;
Host pořadu: Jiří Mrázek

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. 

 

Modlitba Otče náš. Biblický text: Matoušovo evangelium 6,7-15. Hostem Petra Vaďury je Jiří Mrázek.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas