18. září  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Nalezli jsme útočiště v naději nám dané

Kristus ve slávě. Káhira, Muzeum koptského umění - Foto:  Art & Bible

Kristus ve slávě. Káhira, Muzeum koptského uměníFoto:  Art & Bible

Biblický text: Židům 6,10-20;
Host pořadu: Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. 

Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém: `Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků.´ A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. 

Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova. 

 

Nalezli jsme útočiště v naději nám dané. Biblický text: Židům 6,10-20. Hostem Petra Vaďury je Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas