11. prosince  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Nasycení pěti tisíců

Nasycení zástupu, iluminace (Musée Condé, Chantilly) - Foto:  Art and the Bible

Nasycení zástupu, iluminace (Musée Condé, Chantilly)Foto:  Art and the Bible

Biblický text: Markovo evangelium 6,30-44;
Host pořadu: Petr Pokorný, profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ 

Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. 

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: 

„Toto místo je pusté a čas už pokročil. Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu.“ 

Odpověděl jim: „Dejte vy jim jíst!“ 

Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?“ 

Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!“ 

Když to zjistili, řekli: „Pět, a dvě ryby.“ 

Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. 

 

Nasycení pěti tisíců. Biblický text: Markovo evangelium 6,30-44. Host pořadu: Petr Pokorný, profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas