28. května  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Nasycení pěti tisíců

Nasycení zástupu, iluminace (Musée Condé, Chantilly) - Foto:  Art and the Bible

Nasycení zástupu, iluminace (Musée Condé, Chantilly)Foto:  Art and the Bible

Biblický text: Lukášovo evangelium 9,10-17;
Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. 

Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“ 

On jim řekl: „Dejte jim jíst vy!“ 

Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“ Bylo tam asi pět tisíc mužů. 

Řekl svým učedníkům: „Usaďte je ve skupinách asi po padesáti.“ 

Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů. 

 

Nasycení pěti tisíců. Biblický text: Lukášovo evangelium 9,10-17. Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas