16. prosince  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

O radosti a pokoji

V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu (F 4,6) - Foto: Jana Šustová

V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu (F 4,6)Foto: Jana Šustová

Biblický text: Filipským 4,1-9;
Host pořadu: Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.  

Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.  

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.  

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 

 

O radosti a pokoji. Biblický text: Filipským 4,1-9. Hostem Petra Vaďury je Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas