20. dubna  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Otec se synem - Foto:  Corbis

Otec se synemFoto:  Corbis

Biblický text: Žalm 16;
Host pořadu: Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pamětní zápis; Davidův.  

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!  

Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."  

Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:  

„Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty.“  

Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.  

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.  

Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.  

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. 

 

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Biblický text: Žalm 16. Hostem Petra Vaďury je Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas