3. dubna  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého

Kristus v mandorle v kostele Stětí sv. Jana Křtitele - Foto: Adriana Krobová

Kristus v mandorle v kostele Stětí sv. Jana KřtiteleFoto: Adriana Krobová

Biblický text: 2 Tesalonickým 2,13-3,5;
Host pořadu: Mireia Ryšková

Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. 

Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 

A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. 

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 

Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 

 

Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Biblický text: 2 Tesalonickým 2,13-3,5. Hostem Petra Vaďury je docentka Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas