5. března  2017 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života

Ježíš posílá své učedníky, aby učili všechny národy - Foto: Fotobanka Pixabay

Ježíš posílá své učedníky, aby učili všechny národyFoto: Fotobanka Pixabay

Biblický text: Janovo evangelium 6,60-71;
Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ 

Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte? Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří.“ 

Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. 

A řekl: „Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ 

Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ 

Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ 

Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“ 

Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti. 

 

Ty máš slova věčného života. Biblický text: Janovo evangelium 6,60-71. Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace