28. října  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Pavlův dopis Filipským

Rembrandt Harmensz van Rijn: Apoštol Pavel ve vězení (1627, Státní galerie ve Stuttgartu) - Foto:  Staatsgalerie Stuttgart

Rembrandt Harmensz van Rijn: Apoštol Pavel ve vězení (1627, Státní galerie ve Stuttgartu)Foto:  Staatsgalerie Stuttgart

Biblický text: Filipským 1,1-11;
Host pořadu: Mireia Ryšková, docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.  

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.  

Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 

 

Pavlův dopis Filipským. Biblický text: Filipským 1,1-11. Hostem Petra Vaďury je Mireia Ryšková, docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas