15. března  2015 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás

Po společném obědě - Foto: Jana Šustová

Po společném oběděFoto: Jana Šustová

Biblický text: Římanům 15,1-7;
Host pořadu: evangelický farář Luděk Korpa

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov Písma: `Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.´  

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. 

 

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Biblický text: Římanům 15,1-7. Hostem Petra Vaďury je evangelický farář Luděk Korpa.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas