12. října  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu

Hospodinův hlas burácí nad vodami (Ž 29,3) - Foto: Miroslav Kobza

Hospodinův hlas burácí nad vodami (Ž 29,3)Foto: Miroslav Kobza

Biblický text: Žalm 29;
Host pořadu: Miloš Rejchrt, evangelický farář

Žalm Davidův.
Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. 

Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. 

Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. 

Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. 

Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské. 

Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce. 

Hospodinův hlas křeše plameny ohně. 

Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. 

Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!" 

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. 

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. 

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas