5. dubna  2015 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích

U nebeské brány. Malba z jeskynního kostelíka v rumunském klášteře Peștera

U nebeské brány. Malba z jeskynního kostelíka v rumunském klášteře Peștera

Biblický text: Lukášovo evangelium 10,17-24;
Host pořadu: Petr Pokorný, profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ 

Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ 

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ 

Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšte, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“ 

 

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Biblický text: Lukášovo evangelium 10,17-24. Hostem Petra Vaďury je Petr Pokorný, profesor na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas