27. listopadu  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal

Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal - Foto: Jolana Nováková

Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnalFoto: Jolana Nováková

Biblický text: Jeremjáš 23,1-8;
Host pořadu: biblista David Javornický

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: 

„Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův.“ 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: »Hospodin – naše spravedlnost«.“ 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: »Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země«, nýbrž: »Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal«. Usadí se ve své zemi.“ 

 

Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal. Biblický text: Jeremjáš 23,1-8. Host pořadu: biblista David Javornický. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas