10. ledna  2016 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Shromáždím vás z pronárodů

Jeruzalém, u Zdi nářků - Foto: Stock Exchange

Jeruzalém, u Zdi nářkůFoto: Stock Exchange

Biblický text: Ezechiel 11,14-21;
Host pořadu: Martin Prudký, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, tvým bratřím, mužům z tvého příbuzenstva a celému domu izraelskému říkají obyvatelé Jeruzaléma: »Zůstaňte si daleko od Hospodina! Tato země byla dána do vlastnictví nám.« 

Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Ano, vzdálil jsem je mezi pronárody a rozptýlil po zemích; avšak v zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní. 

Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Shromáždím vás z pronárodů, posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou. Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzdné a ohavné modly. 

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. 

Ale cestu těch, jejichž srdce se drží ohyzdných a ohavných model, uvalím na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina.“ 

 

Shromáždím vás z pronárodů. Biblický text: Ezechiel 11,14-21. Hostem Petra Vaďury je Martin Prudký, docent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas