14. prosince  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě (Ž 37,23) - Foto: Fotobanka RGBStock

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě (Ž 37,23)Foto: Fotobanka RGBStock

Biblický text: Žalm 37,23-40;
Host pořadu: kapucín Pacifik Matějka

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.  

Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.  

Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.  

Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.  

Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.  

Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.  

Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti. Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.  

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.  

Viděl jsem krutého svévolníka: Rozpínal se jako bujné křoví; odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.  

Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo. Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.  

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají. 

 

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty. Biblický text: Žalm 37,23-40. Hostem Petra Vaďury je bratr kapucín Pacifik Matějka.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas